Als je blijft doen, wat je altijd deed.  Zal je krijgen, wat je altijd kreeg. Als u ander gedragen of houding van omgeving verwacht.    

Begin dan bij je zelf!              
 

Wat kan je verwachten